fbpx

SABUNOL EMULSJA DO MYCIA ZWALCZAJĄCA PCHŁY 150ML

SKU 5901742001421 Kategoria

29,99 

Availability: 1 w magazynie

SABUNOL EMULSJA DO MYCIA ZWALCZAJĄCA PCHŁY 150ML

Najlepsze efekty długotrwałego zabezpieczenia przeciw inwazji pcheł uzyskuje się łącząc użycie emulsji z późniejszym stosowaniem spray’u Sabunol.

Zalecenia

Do ochrony przed pchłami.

Składniki aktywne

  • Permetryna – 1,95 g/1 kg
  • Imidaklopryd – 0,26 g/1 kg
  • Piryproksyfen – 0,06 g/1 kg

Sposób użycia

Po zmoczeniu letnią wodą nanieść w kilku miejscach niewielką ilość emulsji i rozprowadzić aż do wytworzenia piany. Dokładnie spłukać. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Środki ostrożności i warunki stosowania

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Szczególne oznakowanie

Permetryna oraz konserwant będące składnikami produktu zostały zaklasyfikowane jako uczulające. Produkt może powodować wystąpienie reakcji alergicznych u osób wrażliwych.

Postępowanie z odpadowym produktem

Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć dużą ilością wody, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody, a opakowanie oddać do recyklingu.

Duże ilości produktu odpadowego należy przekazać do firmy utylizacyjnej.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4562/11

Uwagi

Nie dopuszczać do kontaktu kotów z preparatem. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry.

Opakowanie

150 ml